Viiden kohdan terrorismilista: Yksikin riittää herättämään Supon kiinnostuksen

Supon tarkkailemat ihmiset ovat taustoiltaan erilaisia. Kuvitus: Kioski​
Supon tarkkailemat ihmiset ovat taustoiltaan erilaisia. Kuvitus: Kioski​

Suojelupoliisi seuraa Suomessa noin kolmea sataa terrorismin torjunnan kohdehenkilöä. Lähes kaikilla näillä henkilöillä on jonkinlaisia kytköksiä radikaaliin islamismiin.

Suojelupoliisin viestintäpäällikön Jyri Rantalan mukaan määrä on kasvanut lähes puolella kahden viime vuoden aikana noin kahdesta sadasta noin kolmeensataan. Syitä islamilaiseen radikalisoitumiseen on useita, mikä tekee ääriliikkeen seuraamisesta haastavaa.

Supon seurattavien määrä on kasvanut lähes puolella kahden viime vuoden aikana

Suojelupoliisilla on käytössä muun muassa kriteeristö, jonka toteutumisen perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, onko henkilö mahdollisesti mukana tavalla tai toisella radikaalissa toiminnassa.

Supolla saattaa kiinnostus herätä, jos epäilyn henkilön kohdalla toteutuu yksi tai useampi seuraavista kriteereistä: 

  1. Henkilö sympatisoi terroristiverkostoja levittämällä propagandaa
  2. Henkilö rekrytoi tai radikalisoi uusia tukijoita radikaalien verkostojen toimintaan
  3. Henkilö rahoittaa tai tarjoaa muuta käytännön tukea radikaaleille verkostoille esimerkiksi nettisivuja ylläpitämällä. 
  4. Henkilö pyrkii osallistumaan radikaalin verkoston aseelliseen toimintaan tai koulutukseen ulkomailla tai pyrkii järjestämään sellaista Suomessa. 
  5. Muu perusteltu syy, esimerkiksi henkilön muunlainen käyttäytyminen ja uhkaukset. 

Rantala painottaa, että vaikka listan kohdat toteutuisivat, se ei tarkoita, että henkilöllä olisi välttämättä väkivaltaisia aikeita.

Vaikka kolmensadan seurattavan henkilön joukko saattaakin kuulostaa suurelta, ei Rantalan mukaan voi olla milloinkaan varma siitä, että mahdollinen terroritekoa suunnitteleva henkilö olisi juuri näiden joukossa. Mitä suuremmaksi joukko kasvaa, sitä hankalampaa viranomaisten on ääritoimintaa seurata. 

– Mitä vähemmän on porukkaa mukana suunnittelussa, niin silloin ei ole etukäteissuunnittelua, johon pääsisi käsiksi, Rantala kuvailee.