Tutkimus: Ulkopuoliseen ihastumisesta potkua pitkään parisuhteeseen

Kuva: Jami Nurminen/Kioski

Valtaosa naisista hellii ihastumisen ajatuksia johonkuhun toiseen, vaikka olisivatkin naimisissa tai pitkässä parisuhteessa. Näin kertoo tuore Sex and Marital Therapy -aikakauslehdessä julkaistu tutkimus. Sen toteuttivat yhdysvaltalaiset Columbian, Indianan ja Kentuckyn yliopistot.

Peräti 70 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi olevansa tai olleensa joskus ihastunut parisuhteensa ulkopuoliseen ihmiseen. Usea tutkimukseen osallistunut kertoo ihastumisen myös lisänneen lemmekkäitä tuntemuksia vakikumppaniaan kohtaan.

Ihastumisesta sytykettä myös parisuhteeseen

​"Naisilla oli erilaisia kokemuksia ja toisistaan poikkeavia keinoja ihastumisen hallintaan", kirjoittavat kyselyn tehneet tutkijat Sex and Marital Therapy -julkaisussa. Heidän mukaansa valtaosa ihastumisestaan kertoneista naisista ei kokenut sen varsinaisesti vaikuttaneen heidän parisuhteeseensa. Sen sijaan kyselyyn osallistuneet totesivat ihastusten jopa lisänneen halukkuutta omaa puolisoa kohtaan.

Internetissä tehtyyn kyselyyn vastasi 160 eri ikäistä naista nimettömänä. Kaikki olivat joko naimisissa tai pitkässä parisuhteessa. Onkin todettava, että otos on Yhdysvaltain väkilukuun suhteutettuna pieni ja siten sen luotettavuus on vähintään kyseenalainen. Suuntaa antava, mahdollisesti.

Katsotaanpa siis myös muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia.

Näen – siis ihastun?

Saksalaistutkimuksen mukaan on likipitäen mahdotonta välttää ihastumisen tunnetta, vaikka olisikin sitoutunut tavalla tai toisella parisuhteeseen. Aivoihimme on sisäänrakennettuna eräänlainen viehätyksen tai vetovoiman skannausmekanismi. Nähtävästi skannaus tapahtuu joka ikinen kerta pelkän visuaalisen tiedon perusteella nähdessämme kenet tahansa ihmisen. Tätä mekanismia ovat selvittäneet saksalaisten Humboldtin ja Göttlingenin yliopistojen psykologit toisessa tutkimuksessa. Taustalla saattaa olla evoluutio, eli ihmisen kehityksen myötä tapahtuva muutos perimässä. Eri asia on sitten se, ryhtyykö ihminen toimiin impulssin perusteella.

Työpaikka otollinen ihastumiselle

Takaisin yhdysvaltalaistutkimukseen, josta aloitimme. Ne 160 naista, jotka kyselyyn vastasivat, eivät kertoneet repsahduksistaan puolisoilleen. Mielenkiintoista oli myös, että ihastuksen kohteet sijaitsivat useimmiten naisten työpaikoilla.

Tämän puolesta puhuu myös Texasin yliopistossa tehty tutkimus. Siinä selvitettiin toisen seurassa vietetyn ajan merkitystä tunnesitoutumiseen. Sen mukaan hullaantuminen on voimakkaasti sidoksissa aikaan: mitä enemmän olet jonkun seurassa, sitä syvemmäksi kiintymys kehittyy.

Samankaltaisen lopputuleman ovat saavuttaneet myös suomalaistutkijat. Professori Elina Haavio-Mannilan vetämässä tutkimusryhmässä havaittiin, että liki puolet suomalaisista miehistä ja naisista on joskus ihastunut tai rakastunut työpaikallaan.

Ihastuminen parisuhteessa....

...ei tosiaan ole vierasta suomalaisillekaan. Hakukone Google tarjoaa 173 000 linkkiä 0,22 sekunnissa hakusanoille "ihastuminen parisuhteessa". Haulla löytyy lukuisia keskusteluketjuja, joissa miehet ja naiset kertovat tuntevansa jotakin muuta kuin ystävyyttä, toveruutta tai sopivan haaleaa lähimmäisenrakkautta parisuhteensa ulkopuolisiin ihmisiin, ja usein juuri työpaikoillaan.