Rasistinen vai ei? Oikeusoppineet arvioivat perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelman

Kaikki alkoi statuspäivityksestä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kirjoitti Facebook-seinälleen, että  perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma on fasistinen ja pohjautuu rasistiselle ideologialle. Alkoi sanasota, jossa höyhenet ovat lentäneet puolin ja toisin.

Neljä oikeusoppinutta ja valtakunnansyyttäjä arvioivat Kioskille, onko ohjelmaan kohdistuneessa kritiikissä perää.

”Maahanmuuttopolitiikassa saa haastaa Suomen linjan”

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuron mukaan ohjelma on ongelmallinen.

– Kyllä sitä voidaan pitää ainakin sävyltään ja peruslähtökohdiltaan rasistisena. Ei se sitä kokonaisuudessaan ole, mutta ulkomaalaiset näyttäytyvät siinä Suomen kansalaisia vähempiarvoisena ja monia yhteiskunnallisia ongelmia aiheuttavana ihmisryhmänä.

Kyllä sitä voidaan pitää ainakin sävyltään ja peruslähtökohdiltaan rasistisena.

Tuomas Ojanen, Helsingin yliopiston valtionsääntöoikeuden professori, jatkaa samalla linjalla.

– Ohjelmasta paistaa läpi syrjivä, ulkomaalaisvastainen perusvire. Ohjelmaan sisältyy rasistiseksi luonnehdittavia piirteitä vaikkei sitä voida suoraan luonnehtia rasistiseksi.

Helsingin yliopiston valtio-opin professori Jan Sundbergin mukaan ohjelman sävy on itsekäs, torjuva, kansallismielinen ja rasistinen, mutta lakia se ei riko.

– Se on kirjoitettu niin, että siitä ei juridisesti voi jäädä suoraan kiinni, mutta se kannustaa ajattelemaan ja toimimaan samalla tavalla. Ohjelma myös kannustaa maahanmuuttovastaiseen toimintaan. 

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ei taas näe ohjelmaa avoimen rasistisena.

– Muukalaisvastainen se kyllä on. Maahanmuuttopolitiikassa saa kuitenkin haastaa Suomen linjan, eikä se vielä ole rasismia. Rangaistavan vihapuheen alueelle tullaan, kun toiset leimataan ihmisinä alempiarvoisiksi. En näkisi, että ohjelma ylittää tällaista kynnystä.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinenkään ei näe ohjelmassa pikaisen luvun perusteella mitään lainvastaista. 

Ohjelma-asiakirja ei anna aihetta epäillä sen täyttävän jonkin rikoksena säädetyn teon tunnusmerkistöä.

"Puolue ei ole rasistinen"

Ilta-Sanomien haastatteleman kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheininin mukaan maahanmuuttopolittisessa ohjelmassa esitetään useassa kohdassa ihmisoikeuksien rikkomista, joka on perustuslain vastaista. 

Ohjelmassa muun muassa ehdotetaan, että tulonsiirtojen varassa eläviä maahanmuuttajia voitaisiin hajasijoittaa eri puolille maata ja pakottaa asumaan heille osoitetussa paikassa. Asiaa perustellaan säästöillä ja paremmalla integraatiolla.

Juha Lavapuron mukaan ohjelma syrjii lähtökohdiltaan ihmisiä heidän alkuperänsä perusteella.

– Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Se, että ulkomaalainen saa toimeentulo- ja asumistukea, ei ole hyväksyttävä peruste rajoittaa liikkumisvapautta. Periaatetta sovellettaisiin ainakin perussuomalaisten ohjelman valossa syrjivästi, koska ohjelmassa ei edes ehdoteta saman periaatteen soveltamista myös suomalaisiin.

Perussuomalaiset eivät tietenkään ole rasistinen puolue. 

Myös Tuomas Ojasen mukaan ohjelmassa on lukuisia kohtia, jotka ovat vastoin perustuslakia. Hän ei kuitenkaan pidä perusteltuna, että perussuomalaisten puoluetta kutsutaan rasistiseksi. 

– Perussuomalaiset eivät tietenkään ole rasistinen puolue. "Ulkomaalaisvastaisia" tai jopa perustuslain syrjintäkieltojen vastaisesti toimivia ihmisiä löytyy varmasti muistakin puolueista. 

Perussuomalaiset ovat julkisuudessa puolustaneet ohjelmaansa.

Artikkelia korjattu klo 18.31: täydennetty Juha Lavapuron kommenttia koskien toimeentulo- ja asumistukea.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Juho Eerola vastaa puoluetta kohtaan esitettyyn rasismikritiikkiin Kioskin tv-lähetyksessä perjantaina 27. helmikuuta. TV2 klo 19.30.

Sean Ricks, Marja Sannikka