Päiväkodit eivät enää saa lähettää kuvia lapsista sähköpostitse vanhemmille

Hei vanhemmat, oletteko koskaan saaneet päiväkodista sähköpostitse kuvia siitä, mitä lapsenne siellä oikein touhuaa?

Monet ovat, ainakin Helsingissä. Jotkut ovat ehkä ihmetelleet, miksi kuvia ei enää tule.

Syynä on laki.

Lakimies Timo Korhonen Helsingin varhaiskasvatusvirastosta kertoo, että lasten päivähoitoa koskeviin tietoihin sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä salassa pidettäviä tietoja saa kertoa sivullisille.

Tilanteen muuttaminen ei ole viraston päätäntävallassa, vaan kyseessä on lainsäädännöllinen asia.

Päiväkotien käyttämä sähköpostiyhteys ei ole suojattu, jolloin tiedot voivat päätyä sivullisille.

– Viestinnän toista osapuolta ei voida luotettavasti tunnistaa, eikä varmentaa, etteikö toinen henkilö lähetä viestin jonkun toisen henkilön nimissä, kertoo Korhonen. 

Korhosen mukaan valokuva on tässä tapauksessa henkilötieto, joka sähköpostiviestissä osoittaa lapsen päivähoidon asiakkuuden, joka siis laissa vertautuu sosiaalihuollon asiakkuuteen. Tästä syystä salassapitovelvoite estää lasten valokuvien lähettämisen päiväkodeista vanhemmille, vaikka vanhemman suostumus olisikin olemassa.

Viestinnän toista osapuolta ei voida luotettavasti tunnistaa, eikä varmentaa, etteikö toinen henkilö lähetä viestin jonkun toisen henkilön nimissä.

Korhonen sanoo, että varhaiskasvatusvirasto ei halua "toimia asiassa byrokraattina", vaan noudattaa lakia ja sitä kautta salassapitovelvoitetta.

– Tilanteen muuttaminen ei ole viraston päätäntävallassa, vaan kyseessä on lainsäädännöllinen asia, joka on ratkaistavissa eduskunnan lainsäädäntötoimin.

Korhosen mukaan opetusministeriön lausuntokierroksella on tällä hetkellä vireillä ns. II-vaiheen varhaiskasvatuslakia koskeva hallituksen esityksen luonnos. Toteutuessaan se lieventäisi varhaiskasvatuksen salassapidon vastaamaan perusopetuksen salassapitoa, johon sovelletaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia.

Korhosella ei ole tietoa, miten laajasti valokuvia on aiemmin lähetetty Helsingin päiväkodeista lasten vanhemmille.