Opiskelijat ja muut pienituloiset, varautukaa pahimpaan: Kela perii kaiken kerralla ja uhkaa ulosotolla

Opiskelijan saamassa maksukehotuksessa ehdotettiin maksusuunnitelman tekoa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista.​​
Opiskelijan saamassa maksukehotuksessa ehdotettiin maksusuunnitelman tekoa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista.​​

Takaisinmaksu moninkertaistui varoittamatta

31-vuotias jyväskyläläinen opiskelija kertoo maaliskuun lopulla saaneensa Kelasta yllättävän puhelun.

Virkailija ilmoitti, että opiskelijan pitäisi jatkossa maksaa Kelalle aiemman 25 euron kuukausierän sijasta noin 300 euroa kuukaudessa seuraavan kolmen vuoden ajan. Kyse oli takaisinperittävästä, Kelan takaamasta opintolainasta, jota miesopiskelija oli maksanut takaisin 25 euron kuukausierässä useiden vuosien ajan.

Virkailija toisti 20 minuutin puhelun aikana useita kertoja, että kyseessä on ”uusi ohjeistus”.

Kun nimettömänä pysyttelevä opiskelija ilmoitti Kelan virkailijalle, ettei hän tuloistaan pysty maksamaan niin suurta summaa kuukaudessa, virkailija sanoi, ettei Kelan päätös ”saa aiheuttaa opiskelijan joutumista toimeentulon varaan, joten koko takaisinperittävä opintolaina laitettaisiin ulosottoon”.

Mitään asiakirjaa tai kirjallista päätöstä kuukausierän roimasta nostosta tai ulosottoon siirtämisestä Kela ei ole opiskelijan mukaan hänelle toimittanut.

– Virkailija toisti 20 minuutin puhelun aikana useita kertoja, että kyseessä on ”uusi ohjeistus”. Kysyin, mitä tämä tarkoittaa, pitääkö minusta tehdä lain mukaan luottotiedoton, koska en pysty maksamaan 300 euroa kuukaudessa, mutta virkailija vain puhui ohjeistuksesta.

Virkailija ei opiskelijan mukaan kyennyt kertomaan, mitä velalle tapahtuu, kun ulosotossa velallinen todetaan varattomaksi ja velka siirtyy takaisin velkojalle, eli Kelalle. Hän ei myöskään osannut sanoa, suostuuko Kela ottamaan vastaan pienemmän summan kuussa vai annetaanko lainan kasvaa korkoa ilman mahdollisuutta lyhentää sitä.

Asia esitettiin ikään kuin rangaistuksena.

– Virkailija sanoi, että minun kohdallani toimitaan näin, koska olen joskus jättänyt Kelalle tehtävän takaisinperintäilmoituksen tekemättä määräaikaan mennessä, koska minulla on paljon velkaa Kelalle ja tulorajani on ylittynyt yhtenä kuukautena vuonna 2013. Asia esitettiin ikään kuin rangaistuksena.

Kela kommentoi: Minulla herää monta kysymystä

Kelan etuuksien takaisinperinnän etuuspäällikkö Suvi Onninen on ihmeissään em. tapauksesta, vaikka ei pystykään kommentoimaan yksittäistapauksia edes yleisellä tasolla. Erityisesti vaatimus siitä, että maksua nostettaisiin tuntuvasti kesken osamaksusopimuksen, kuulostaa erikoiselta.

Ei tämä ole voinut näin yksioikoisesti mennä, että aikaisemmin on ollut 30 euroa kuussa ja sitten ilmoitetaan että kolmesataa kuussa.

– Minulle herää monta kysymystä tästä. Ei tämä ole voinut näin yksioikoisesti mennä, että aikaisemmin on ollut 30 euroa kuussa ja sitten ilmoitetaan että kolmesataa kuussa.
 
Onninen harmittelee sitä, että opiskelijaan on oltu Kelan yhteydessä, mutta virkailija ei ole osannut selittää kaikkia aiheeseen liittyviä käytäntöjä.

– Todella pahoiteltavaa on se, että meiltä on tällainen yhteydenotto tullut, missä soittaja ei ole ollut tietoinen miten perintäprosessi etenee. Tällaista ei saisi koskaan tapahtua.
 
Onninen korostaa, että jos osamaksusuunnitelma on tehty, niin Kela on sitoutunut noudattamaan sitä samalla tavalla kuin asiakaskin. Kumpikaan osapuoli ei voi yksipuoleisesti muuttaa sitä, Onninen muistuttaa. 

Pienituloinen opiskelija ei saa joustoa takaisinmaksussa  

Toinen jyväskyläläinen 33-vuotias opiskelija sai keskiviikkona kuulla Kelasta, ettei takaisinperittävien etuuksien kohtuullistaminen eli takaisinmaksettavan summan pienentäminen ole enää käytännössä mahdollista pienituloisille tai toimeentulotuen saajille.

Tähän saakka Kelasta on voinut pyytää takaisinperittävän summan jakamista pienempiin osiin esimerkiksi taloudellisin syin tai lasten huoltajuuden perusteella.

Naisopiskelija sai tietää asiasta, kun hän soitti Kelaan kysyäkseen mahdollisuutta pienentää takaisinperittävien opintotukiensa määrää. Yhteensä Kela perii tältä opiskelijalta neljän kuukauden liikaa maksettuja opintotukia parin vuoden takaa sekä 15 prosentin korkoa eli kaikkiaan noin 1400 euroa.

Käytännössä se virkailijan mukaan tarkoittaa, ettei Kelan maksuja enää kohtuullisteta, vaan kaikki pitää maksaa.

Kun opiskelija kertoi tilanteestaan virkailijalle, tämä ilmoitti, että pienituloisuuteen vetoaminen estäisi maksusuunnitelman tekemisen.

Tällä hetkellä hän saa kotihoidontukea, asumistukea ja opintotukea. Virkailija perusteli linjausta Kelan ”uudella ohjeistuksella”.

– Käytännössä se virkailijan mukaan tarkoittaa, ettei Kelan maksuja enää kohtuullisteta, vaan kaikki pitää maksaa.

Opiskelija kuitenkin kertoi virkailijalle olevansa eroamassa puolisostaan, jäävänsä yksin kahden lapsen kanssa ja tulojensa laskevan entisestään ensi kuun vaihteessa. Tämän jälkeen virkailija suositteli tekemään maksusuunnitelman 100 euron kuukausierille nyt, kun se tulojen puolesta on vielä mahdollista.

Lisäksi hän sanoi, ettei voi tietää, meneekö maksusuunnitelma enää tulevaisuudessa läpi.

– Lisäksi hän sanoi, ettei voi tietää, meneekö maksusuunnitelma enää tulevaisuudessa läpi. Kuulemma kohtuullistaminen ei onnistu ainakaan toimeentulotuen asiakkaille.

Nimettömänä pysyttelevä opiskelija pitää Kelan uutta linjausta todella kammottavana tilanteena monille, esimerkiksi vastavalmistuneille.

Toimeentulotukiasiakkaan maksettava heti 1400 euroa

Yliopisto-opiskelija kertoo, että Kela velvoittaa hänet maksamaan 1400 euron liikaa maksetun asumistuen takaisin kerralla.

Vielä tammikuussa 29-vuotiaalle naisopiskelijalle kerrottiin Kelasta, että hän voi jatkaa asumistuen takaisinmaksua 50 euron erissä, kuten hän on tähänkin asti tehnyt. Naisopiskelija on toimeentulotuen asiakas, koska hänen opintotukensa on katkolla.

Soitin keskiviikkona Kelaan ja minulle kerrottiin, ettei maksusuunnitelman teko onnistu, vaan summa on maksettava heti. 

Tiistaina hän kuitenkin sai postitse kirjeen, jonka mukaan maksu on suoritettava kokonaisuudessaan heti. Kirjeessä myös kehotettiin ottamaan yhteyttä Kelaan maksusuunnitelman tekemiseksi.

– Soitin keskiviikkona Kelaan ja minulle kerrottiin, ettei maksusuunnitelman teko onnistu, vaan summa on maksettava heti. Minulle kerrottiin, että kyseessä on uusi ohjeistus.

Opiskelija ei tiedä, mitä tehdä, koska hänellä ei ole varaa maksaa summaa heti. Ainakin hän suunnittelee valittavansa päätöksestä. Hän pitää Kelan linjausta pienituloisten kohtelusta eriarvoisuutta lisäävänä.

Kela kommentoi: Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu

Huhtikuussa Kelassa on otettu käyttöön uudet toimintaohjeet, jotka koskettavat erityisesti vähävaraisia ihmisiä, joiden pitää maksaa aiemmin saatuja Kelan maksamia tukia takaisin. Uuden käytännön mukaan maksusopimusta ei tehdä enää niiden asiakkaiden kanssa, jotka eivät käytännössä pysty sitä noudattamaan, kertoo Kelan etuuksien takaisinperinnän etuuspäällikkö Suvi Onninen.

Tämä muutos koskee kaikkia vähävaraisia henkilöitä, joilla on periaatteessa samankaltainen taloudellinen tilanne kuin heillä, jotka saavat toimeentulotukea.

– Tämä muutos koskee kaikkia vähävaraisia henkilöitä, joilla on periaatteessa samankaltainen taloudellinen tilanne kuin heillä, jotka saavat toimeentulotukea, Onninen selventää.

Perintäasioita hoidetaan Kelan Perintäkeskuksessa. Jos asiakas ei pysty suoriutumaan velastaan, se siirtyy Kelasta ulosottoviranomaiselle. Nykyisen ohjeistuksen tarkoituksena on ensisijaisesti varmistaa asiakkaan oikeusturva, perustelee Onninen. Kela ei halua, että asiakkaan saama toimeentulotuki tai muu tuen muoto menisi näiden velkojen maksuun.

– Tällä järjestelyllä taataan se, että asiakas voi käyttää toimeentulotukensa välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja vaatteisiin, Onninen selventää.
 
Kääntöpuolena tässä on se, että lähtökohtaisesti vähävarainen ja maksukyvytön henkilö saattaa menettää luottotietonsa ajautuessaan velkoineen ulosottoon. Se on Onnisenkin mielestä valitettavaa.

Ulosotolla voidaan estää esimerkiksi lisävelkaantuminen. Asiaan on monta eri näkökulmaa.

Silti ulosottoon joutuminen voi Onnisen mukaan olla hyväkin asia. Onninen muistuttaa, että ulosottoprosessissa on aina käytössä suojaosuus, jolla mahdollistetaan se, että velanmaksun jälkeen asiakkaalle jää aina rahaa välttämättömimpiin asioihin, kuten ruokaan.

– Ulosotolla voidaan estää esimerkiksi lisävelkaantuminen. Asiaan on monta eri näkökulmaa, hän pohtii.