Oikeustieteen professori ulkomaalaistarkastuksista: Valvonta pelkän ulkonäön perusteella syrjisi

Kuva: EPA / Gyorgy Varga

Poliisi ja Rajavartiolaitos aloittivat tehostetun raja- ja ulkomaalaisvalvonnan tänään. Poliisi tiedotti asiasta eilen.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ei pidä käytäntöä välttämättä ongelmattomana. Hänen mukaansa ulkomaalaisvalvonta voi joutua törmäyskurssille perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten syrjintäkieltojen kanssa.

– Asiaa on kuitenkin vaikea arvioida yleisellä tasolla etukäteen. Paljon riippuu siitä, miten valvontaa toteutetaan käytännössä.

Ojanen muistuttaa, että ns. etninen profilointi on kiellettyä. Syrjivä etninen profilointi tarkoittaa ihmisen kohtelua muita samanlaisessa tilanteessa olevia henkilöitä epäedullisemmin eli syrjivästi.

Ojasen mukaan se voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että poliisi käyttää sellaisia valtuuksia kuin henkilöiden pysäytyksiä ja etsintöjä niin, että päätös näiden poliisivaltuuksien käyttämisestä perustuu yksinomaan tai pääasiallisesti kyseisen henkilön ihonväriin, etniseen alkuperään tai uskontoon.

Etniseen profiloinnin kieltoon on aikaisemmin ottanut kantaa mm. Suomen syrjintälautakunta päätöksessään.