Näitä asioita vaalivoittajat pitävät Suomen suurimpina ongelmina ja näin he ne ratkaisisivat

Kioski pyysi ennen vaaleja puolueiden puheenjohtajia täyttämään "ystäväkirjan". Kysyimme puoluejohtajilta muun muassa, mitä he pitävät Suomen suurimpina ongelmina ja miten he ratkaisisivat ongelmat. 

Tässä vaaleissa suurimman kannatuksen saaneen keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän ja Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön (vihr.) vastaukset kyselystämme.

Juha Sipilä (kesk.)

Juha Sipilä toisti sloganinsa kolme kertaa Ylen Tulosillassa.​
Juha Sipilä toisti sloganinsa kolme kertaa Ylen Tulosillassa.​

Suomen kolme suurinta ongelmaa:

1. Velaksi eläminen

2. Työttömyys

3. Eriarvoisuus

Kolme ratkaisua Suomen ongelmiin:

1. Velaksi elämisen pitää loppua kuudessa vuodessa tiukalla menokurilla, säästöillä, talouskasvulla, tuottavuudella ja byrokratian purkamisella.

2. Meidän on luotava Suomeen 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille seuraavan 10 vuoden aikana, muuten emme selviä tästä vakavasta tilanteesta. Tämä tapahtuu muun muassa yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Verotuksen liikkumavara on käytettävä työn tekemisen, yrittämisen ja riskinoton kannustamiseen. Työnanantajamaksujen määräaikaista alentamista kahdella prosentilla. Uudenlaisia starttirahoja yrittämisen tueksi, Biotalouden jättiharppauksella (sic).

3. Suurin keino torjua ja vähentää eriarvoisuutta on saada Suomeen lisää työpaikkoja ja talouskasvua. Näin meillä on varaa turvata kaikille suomalaisille hyvät palvelut ja riittävä toimeentulo.

Ville Niinistö (vihr.)

Pienemmistä puolueista vihreät sai historiansa parhaan tuloksen vaaleissa.​
Pienemmistä puolueista vihreät sai historiansa parhaan tuloksen vaaleissa.​

Suomen kolme suurinta ongelmaa:

1. Köyhyys ja työelämään pääsyn vaikeus

2. Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan

3. Ympäristö, ilmasto- ja energiaongelmat

Kolme ratkaisua Suomen ongelmiin: 

1. Perustulo

2. Sote-uudistus niin, että ylläpidetään hyvinvointia: pahenevan ongelman hoitamisen sijaan ennaltaehkäisy

3. Energiaremontti (uusiutuvat) – vahvempi ympäristönsuojelu

Katso kaikkien puoluejohtajien vastaukset kokonaisuudessaan täällä.