Miten ydinvoimalaan on voinut upota jo miljoonia, vaikka rakentamislupaa ei vielä ole?

Ydinvoimalatyömaa Pyhäjoella Pohjois-Pohjanmaalla

Ajatusleikki.

Haluan rakentaa kesämökilleni ison ulkorakennuksen. Tarvitsen rakennusluvan, jonka saaminen on epävarmaa. Sijoittaisinko alueelle tuhansia jo ennen luvan saamista?

Niinpä.

Fennovoiman ydinvoimalahanke Pohjois-Pohjanmaalla ei etene niin kuin mikä tahansa mökkiraksa.

Pyhäjoella rakentaminen on jo täydessä käynnissä. Fennovoiman alueviestintäpäällikkö Heli Haikolan mukaan hankkeeseen on tähän mennessä kulunut noin 180 miljoonaa euroa. Rahaa on mennyt mm. henkilöstön palkkoihin, maanhankintaan, tutkimuksiin ja rakentamiseen.

Hankkeeseen on tähän mennessä uponnut noin 180 miljoonaa euroa. -Heli Haikola

Alueelle on jo rakennettu tie, kunnallistekniikkaa ja ensimmäinen sähkömuuntoasema, ja tarkoitus on rakentaa mm. toimistot, varastorakennukset, paloasema, vierailukeskus ja koulutuskeskus ennen kuin ydinvoimalan rakennustyöt alkavat ja ennen kuin sillä on rakentamislupaa. 

Niin, luit oikein, ennen kuin ydinvoimalalla on rakentamislupaa.

Miksi satsata miljoonia, kun lupaa ei vielä ole?

Eduskunta myönsi viime joulukuussa Fennovoimalle periaateluvan, mutta rakentamislupaa on vasta haettu tämän vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan hakemuksen käsittelyssä menee vähintään kaksi vuotta, eli kesään 2018.

Rahaa tullaan siis kuluttamaan vielä miljoonia ja miljoonia ennen kuin rakentamislupa varmistuu. Miksi?

– Olemme luottavaisia, että saamme rakentamisluvan aikanaan. Meillä Fennovoimassa on erittäin hyvä osaaminen ja teemme paljon töitä sen eteen, että rakentamislupaa varten tarvittavat asiat ovat kunnossa, kertoo Haikola.

Haikola korostaa, että kaikkiin jo tehtyihin ja käynnissä oleviin rakennustöihin on asianmukaiset luvat. Erilaisia rakennus-, maisematyö- ja toimenpidelupia on hankkeen alusta, eli vuodesta 2007 kertynyt jo noin 35 kappaletta.

Koko lupahakemus teatteria?

Samaan aikaan kun Fennovoima jatkaa alueen rakentamista ja luottaa luvan saamiseen, on työ- ja elinkeinoministeriö vasta aloittamassa rakentamisluvan käsittelyä.

Lupahakemuksen käsittelyyn kuuluu mm. lausuntokierros, jonka aikana lausuntoja pyydetään ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta, kansalaisjärjestöiltä ja Ruotsin viranomaisilta. Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa vastaan myös kansalaisten lausuntoja ydinvoimalahankkeesta tämän vuoden loppuun mennessä. Kaiken tämän lisäksi rakentamislupa tarvitsee Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän.

Mutta onko koko touhu teatteria, jos luvan myöntäminen on jo niin varmaa kuin minä Fennovoima sitä pitää? Elinkeinoministeri Olli Rehnin mielestä ei ole.

– Nämä eivät ole muodollisuuksia vaan hyvin vakavasti harkittavia asioita, joita ei pidä väheksyä, sanoo Rehn.

Rehn korostaa, että ydinvoimala tarvitsee Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän ja jos se ei sitä saa "valtioneuvoston pitää noudattaa ydinenergialakia ja toimia sen mukaisesti." 

Mitä tapahtuu jos lupaa ei tule?

Mitä tapahtuu jos lupaa ei tule? Hanke raukeaa ja Fennovoima vastaa kaikista siihen mennessä syntyneistä kustannuksista. -Olli Rehn

– Hanke raukeaa ja Fennovoima vastaa kaikista siihen mennessä syntyneistä kustannuksista. Valtiolle ei ole syntynyt kustannuksia, sanoo Olli Rehn.

Onko Fennovoima varautunut siihen mahdollisuuteen, että ydinvoimala ei saa rakentamislupaa?

– Mitään varasuunnitelmaa meillä ei ole, Fennovoima on perustettu tätä hanketta varten ja meidän omistajamme tekevät hanketta koskevat päätökset, sanoo Heli Haikola.