Maksukohu: Kelan lakimiehen neuvot opiskelijoille

Kuva: Tiina Jutila / Yle​
Kuva: Tiina Jutila / Yle​

Kelan etuuksien takaisinperinnän lakimiehen Heikki Launiemen mukaan Kelan uusien etuuksien takaisinperintäohjeiden on tarkoitus yhtenäistää perintää kaikkien Kelan asiakkaiden kohdalla. Valitettava kääntöpuoli tällä asialla on se, että osa asiakkaista voi ajautua ulosottoon, hän lisää. 

Eilen kerroimme Kelan uusista ohjeista, joiden mukaan toimeentulotukea saavat tai heidän tulotasoonsa verrattavat Kelan asiakkaat eivät voi jatkossa tehdä enää maksusuunnitelmaa, vaan etuuksien takaisinperintä siirtyy perintään ja mahdollisesti ulosottoon. Kelan uusiin ohjeisiin tarttui mm. Iltalehti.  Muutos on herättänyt hämmästystä esimerkiksi pienituloisten opiskelijoiden keskuudessa.

Opiskelijoita Heikki Launiemi neuvoo olemaan tarkkaavaisina omien tulojensa suhteen. 

- Kyllä me Kelan puolelta toivotaan sitä, että opiskelijat seuraisivat tarkemmin tulorajoja ja tienaamisen suhdetta.

Kelan virkailijoihin tai Perintäkeskukseen kannattaa olla yhteydessä erityisesti silloin, kun ei tarkkaan tiedä omaa tilannettaan. 

- Miltä tahansa perintätilanne vaikuttaakin, aina kannattaa olla itse aktiivisesti hyvissä ajoin yhteydessä Kelaan. Asioiden hoitaminen on aina paljon helpompaa mitä nopeimmin niihin on reagoitu. Launiemi sanoo.

Perintäkäsittelijän kanssa käydään läpi se, minkälaiset mahdollisuudet asiakkaalla on maksaa velkojaan. 

- Maksukehotukset lähtevät Kelalta näinä päivinä ja jos kesätyöt ovat mahdollisesti alkamassa, niin sellaiset asiat kannattaa keskustelussa käydä läpi.

Vaikeaa arvioida sitä, kenelle toimintamallista on hyötyä

Kelan uusi ohjeistus on herättänyt hämmästelyä esimerkiksi sosiaalialan ammattilaisten keskuudessa. Erityisesti ulosottoon joutuminen voi monelle vähävaraiselle merkitä yhä syvenevää ahdinkoa, Sosiaalinentekijä-blogissa kirjoitetaan. 

Launiemi sanoo, että Suomen laissa on määritelty, että ylimääräiset etuudet pitää periä asiakkailta. Kelan toiminnassa hän näkee yhtymäkohtia pankkien toimintaperiaatteisiin. Hänen mukaansa pankkikaan ei myönnä lainaa maksukyvyttömälle asiakkaalle. 

- Luottotietojen menetys on viesti velkojille ja esimerkiksi vuokranantajille, että henkilö on maksukyvytön. Omalla riskillä voi silloin ottaa tällaisen henkilön esimerkiksi vuokralaiseksi.

Launiemen mielestä uuden toimintamallin vaikutuksia on haastavaa arvioida yleisesti. 

- On todella vaikea sanoa, kuka käyttää tilannetta hyväkseen niin, että maksumerkintää ei tule ja kenelle se maksumerkintä on pelastus.