Ensimmäistä kertaa julki suomeksi – lue Venäjän koko sotilasoppi sanasta sanaan

Venäjä esitteli Topol-M-ydinohjusta Moskovassa voitonpäivän paraatissa toukokuussa 2013. Joulukuussa päivitetyssä sotilasdoktriinissa​ Venäjä määrittelee nykyaikaisiksi sodankäynnin piirteiksi mm.​​ asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien osallistumisen sotatoimiin.​​​
Venäjä esitteli Topol-M-ydinohjusta Moskovassa voitonpäivän paraatissa toukokuussa 2013. Joulukuussa päivitetyssä sotilasdoktriinissa​ Venäjä määrittelee nykyaikaisiksi sodankäynnin piirteiksi mm.​​ asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien osallistumisen sotatoimiin.​​​

Oletko aina halunnut tietää Venäjän valtion virallisen kannan suurimmista sotilaallisista uhista, vaaroista ja niihin varautumisesta? Nyt toiveesi toteutuu: Kioski julkaisee ensimmäisenä Suomessa Venäjän kaksi tuoreinta sotilasdoktriinia eli sotilasopit vuosilta 2014 ja 2010 suomeksi käännettynä.

Sotilasdoktriini vuodelta 2014 (PDF)

Sotilasdoktriini vuodelta 2010 (PDF)

Ulkopoliittinen instituutti (Upi) valmistelee parhaillaan tarkkaa analyysiä vuosien 2010 ja 2014 doktriinien sisällöstä ja muutosten merkityksestä. Raportti julkaistaan myöhemmin huhtikuussa.

Kioskin Upilta saamat doktriiniasiakirjat ovat pdf-muodossa. Voit vertailla niitä ja etsiä lisätietoja erilaisilla hakusanoilla, kuten "ydinase", "Nato", "informaatio", "avaruus", "strateginen". Suomea tai useimpia muitakaan maita doktriineissa ei ole erikseen mainittu. Vuoden 2014 suomeksi käännetty doktriiniasiakirja on 16-sivuinen ja vuoden 2010 17-sivuinen.

Mikä sotilasoppi?

Sotilasopissa linjataan Venäjän puolustuksen ja sotatoimien suuntaviivat. Niissä on yksityiskohtaisia näkemyksiä mm. ydinaseiden käytöstä, informaatiosodasta, muissa maissa asuvien Venäjän kansalaisten turvaamisesta sekä avaruuspuolustuksesta. Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyi päivitetyn sotilasdoktriinin viime joulukuun lopussa, jolloin asiasta uutisoitiin kansainvälisesti.

Tuoreimmasta doktriinista ilmenee, että Venäjän mielestä siihen kohdistuvat sotilaalliset vaarat "ovat vahvistumassa", vaikka "Venäjään kohdistuvan suursodan" todennäköisyys on pienentynyt. Suurimmiksi ulkoisiksi sotilaallisiksi vaaroiksi on nimetty pitkä lista asioita. Näitä ovat esimerkiksi Naton vahvistuminen ja laajeneminen, Venäjään ja sen liittolaisiin kohdistuvat aluevaatimukset sekä Venäjän ja liittolaisten sisäisiin asioihin sekaantuminen.

Samassa dokumentissa on myös Venäjän näkemys nykyaikaisten konfliktien ominaispiirteistä. Näitä ovat mm. "asevoimien ja poliittisten, taloudellisten, informaatio- ja muiden ei-sotilaallisten toimien yhteen sovitettu käyttö yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikoisjoukkojen käytön kanssa" ja "asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien - - osallistuminen sotatoimiin".

Alkuperäiset doktriinit on julkaistu Venäjän presidentinhallinnon verkkosivuilla venäjäksi (v. 2014 ja v. 2010). Lisäksi vuoden 2010 doktriinin englanninkielinen käännös on julkaistu yhdysvaltalaisen Carnegie Endowment for Economic Peace -ajatushautomon verkkosivuilla. Doktriinit on Upille kääntänyt suomeksi filosofian maisteri ja eversti Martti J. Kari.

Päivitetty 6.5. UPI:n raportti Venäjän sotilasdoktriineista on ilmestynyt. Voit lukea sen täältä.