Kolumni: Suomi rikkoo transsukupuolisten ihmisoikeuksia, ja laki sallii sen

Näin Yle Uutiset kirjoitti aiheesta vuosi sitten.​
Näin Yle Uutiset kirjoitti aiheesta vuosi sitten.​

On vuosi 2015, ja tasa-arvoinen avioliittolaki on lähivuosina astumassa voimaan. Se on kuitenkin vasta askel parempaan suuntaan. Ongelmia on yhä, eikä perillä vielä olla. Transihmisiä kohtaan tehdään vakavaa ihmisoikeusrikosta tälläkin hetkellä. Suomen laki sallii sen.

Pahimmassa tapauksessa transihminen siis pakotetaan tarpeettomiin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, jotta hänet kohdattaisiin sukupuolensa edustajana.

Sukupuoli on moninainen ilmiö. Transsukupuolinen ihminen kuuluu eri sukupuoleen kuin mihin hänet on syntymässä sukuelinten perusteella luokiteltu. Kyseessä on sukupuoliristiriita, jota ei tule sekoittaa transvestismiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Näin sanoo Seta:

"Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisista ihmisistä käytetään termejä transnainen tai -mies (tai transtyttö tai -poika) sen mukaan, mikä hänen identiteettinsä on. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Usein tämä tapahtuu hormonien avulla ja/tai kirurgisesti. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kokee olevansa, minkä vuoksi sukupuolenkorjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet ovat myös tärkeitä."

Suomen laki transsukupuolisuudesta taas sanoo seuraavaa: 

1053/2002
6 § Lääketieteellinen selvitys transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä henkilön vahvistamiseksi kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmässä merkitty kuuluvaksi tulee olla perusteltu lausunto siitä että:

1) henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen;
2) hän elää tämän sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa; ja
3) hänet on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön.

Kyseinen translaki rikkoo ihmisoikeuksia. Ollakseen lisääntymiskyvytön lain silmissä henkilön on käytävä läpi joko hormonihoito tai sterilisaatio.

Pahimmassa tapauksessa transihminen siis pakotetaan tarpeettomiin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, jotta hänet kohdattaisiin sukupuolensa edustajana. Kaikki transhenkilöt eivät tarvitse leikkausta tai hormoneja ollakseen sinut itsensä kanssa, vaan pelkkä juridisen sukupuolen vahvistaminen voi riittää. Siksi hoitoihin pakottaminen on erittäin epäinhimillistä.

Kaikki transhenkilöt eivät tarvitse leikkausta tai hormoneja ollakseen sinut itsensä kanssa, vaan pelkkä juridisen sukupuolen vahvistaminen voi riittää. Siksi hoitoihin pakottaminen on erittäin epäinhimillistä.

Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt Amnesty ja Seta toimivat translakiuudistuksen edistämiseksi. Amnesty vaatii translakia muutettavan siten, että transsukupuolisten itsemääräämisoikeus ja ihmisoikeudet toteutuvat. Juridinen sukupuoli tulisi voida vahvistaa omalla ilmoituksella.

Lisäksi Seta painottaa alaikäisten mahdollisuutta vahvistaa juridinen sukupuoli, tällä hetkellä ikäraja kun on ehdoton 18 vuotta. Tästä aiheutuu hankala tilanne alaikäisille transihmisille, jotka saattavat joutua odottamaan vahvistusta vuosia.

Täysi-ikäisyys on nykylaissa yksi neljästä edellytyksestä sille, että henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestemässä merkitty.

Pohjoismaista Suomessa ja Norjassa juridisen sukupuolen vaihtamiseksi vaaditaan tällä hetkellä todiste lisääntymiskyvyttömyydestä tai sterilisaatio. Islannissa, Tanskassa sekä Ruotsissa muutos onnistuu omalla ilmoituksella. Muista Euroopan maista esimerkiksi Espanja, Saksa, Iso-Britannia ja Puola eivät vaadi lisääntymiskyvyttömyyttä.

Laki lisääntymiskyvyttömyydestä on peräisin vuodelta 1970, eli yli neljänkymmenen vuoden takaa. Televisiokanavia oli silloin kaksi, ja vuosikymmenen suurin keksintö oli C-kasetti. 

Laki lisääntymiskyvyttömyydestä on peräisin vuodelta 1970, eli yli neljänkymmenen vuoden takaa. Televisiokanavia oli silloin kaksi, ja vuosikymmenen suurin keksintö oli C-kasetti. Nykyisin harva kuuntelee enää CD-levyjäkään, ja televisioon saa halutessaan tuhansia kanavia. Eikö siis olisi aika vaihtaa asennetta myös translain suhteen?

On myös ihmisiä, jotka eivät koe olevansa kummankaan sukupuolen edustajia. Esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa passiinsa voi valita miehen tai naisen lisäksi myös merkinnän X, eli kolmas, määrittelemätön sukupuoli. Tällainen merkintä antaa henkilölle mahdollisuuden määritellä oman sukupuolensa, joka voi olla jotakin miehen ja naisen väliltä tai jotain ihan muuta. Suomessa tämä ei ole mahdollista. Passiin on merkittävä jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta, joista kumpikaan ei välttämättä tunnu oikealta.

Jos nykyinen hallitus ei saa uudistusta aikaan, on muutosta odotettava ainakin neljä vuotta, mikä tarkoittaa ainakin neljää vuotta tuskaa usealle transihmiselle.

Translakiuudistusta yritettiin tuloksetta saada hallituksen käsiteltäväksi viime vuonna. Lakiuudistus tulisi saada läpi mahdollisimman pian, sillä ennen sitä moni ei voi tulla kohdatuksi omana itsenään.

Jos nykyinen hallitus ei saa uudistusta aikaan, on muutosta odotettava ainakin neljä vuotta, mikä tarkoittaa ainakin neljää vuotta tuskaa usealle transihmiselle. Se on pitkä aika kärsiä.

Juudit Häsä

Kirjoittaja on #ylensiisti-kesätoimittajana Kioskissa.