Hyvä veli -meininkiä autokoulunopettajien kokeissa: kaverit arvioivat toisiaan

Autokoulun opettajien omissa näyttökokeissa on tavallista, että hyvät ystävät voivat päätyä arvioimaan toisiaan. Kuvan henkilöt eivät liity jutussa kuvattuihin esimerkkeihin. Kuva: IStockPhoto.
Autokoulun opettajien omissa näyttökokeissa on tavallista, että hyvät ystävät voivat päätyä arvioimaan toisiaan. Kuvan henkilöt eivät liity jutussa kuvattuihin esimerkkeihin. Kuva: IStockPhoto.

Se, että hyvät ystävät voivat arvioida toisiaan kokeessa on ihan tavanomaista autokoulunopettajien koulutuksessa.

Kyseessä ei ole opiskelijoiden keksimä käytäntö, vaan oppilaitokset ovat kannustaneet toimimaan näin.

Autokoulunopettajan koulutuksessa on muutama vaihe. Jokaisen vaiheen päätteeksi on loppukoe eli tarkemmin sanoen tilaisuus, jossa opiskelijan on osoitettava käytännössä, että hän osaa toimia opettajana.

Kioskin saamien tietojen mukaan riippuu ihan oppilaitoksesta, millä tavalla kokeen arvioijat valitaan.

"Valitse kuka vain omalta työpaikaltasi"

Arviointitilaisuudessa pitää sääntöjen mukaan olla paikalla kolme henkilöä, yksi työnantajien puolelta, yksi työntekijöiden puolelta ja yksi oppilaitoksesta. Yhdessä nämä kolme ihmistä tekevät päätöksen opiskelijan suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Espoossa liikenneopettajana työskentelevä Henri Tanner suoritti näyttökokeen kuluvan vuoden tammikuussa. Häntä pyydettiin hankkimaan itse arviointitilaisuuteen työnantajan edustajan ja työntekijöiden edustajan. Oppilaitos järjesti paikalle oman edustajansa.

– Työntekijöiden edustajasta ei sen kummempaa ohjetta tullut, kuin että kolme vuotta oli pitänyt olla alalla ja samassa työpaikassa. Melkein kaikki työkaverit olisivat pestiin sopineet, Tanner kertoo.

Jyväskylän liikenneopettajaopiston tutkintovastaava Kai Luhtala vahvistaa, että tämä on oppilaitoksessa aivan yleinen käytäntö.

– Me teemme juridisen päätöksen, että arviointi voidaan näiden ihmisten kanssa suorittaa, mutta arvioijien haalimisen hoitaa opiskelija, Luhtala sanoo.

Käytäntö on vastoin Opetushallituksen ohjeita. Yli-insinööri Timo Revon mukaan opiskelija on esteellinen valitsemaan omia arvioijiaan. Sama todetaan myös Opetushallituksen näyttötutkinto-oppaassa tältä vuodelta. Muutenhan opiskelija voi pyytää arvioijakseen vaikka parhaan ystävänsä.

– Juridisesti valinnan teemme me eli oppilaitos, Luhtala kuittaa kuultuaan Opetushallituksen näkemyksen.

Hämeenlinna on Jyväskylää tiukempi

Suomessa on vain kaksi oppilaitosta, jotka kouluttavat autokoulunopettajia. Toinen on edellä mainittu Jyväskylän liikenneopettajaopisto ja toinen Hämeenlinnassa sijaitseva Hämeen ammatti-instituutti.

Kioskin keräämien tietojen mukaan Hämeen ammatti-instituutti vaikuttaa olevan Jyväskylää jyrkempi sen suhteen, keitä se hyväksyy arvioimaan opiskelijoita. Instituutin koulutusohjelmapäällikön Pekka Ahlgrenin mukaan arvioijat valitaan vuosi vuodelta lyhenevältä listalta oppilaitokselle tuttuja ihmisiä.

Opiskelija voi Ahlgrenin mukaan “esittää toiveita” arvioijista, mutta valinnan tekee oppilaitos.

Hallintolain mukaan arvioija ei saa olla esteellinen eli esimerkiksi opiskelijan oma sukulainen. Laki on kuitenkin aika väljä. Siinä edellytetään, että arvioijat ilmoittavat itse, jos kokevat olevansa jäävejä.

– Toimiala on kohtuullisen pieni. Osaavien arvioijien löytäminen on joskus vaikeaa, Pekka Ahlgren valittelee.

– Me kysymme arviointitilanteessa muilta arvioijilta, oletko valmis hylkäämään, vaikka ei olisikaan mitään syytä epäillä esteellisyyttä, sanoo tutkintovastaava Ari-Pekka Nieminen Hämeen ammatti-instituutista.

Henkilökemiat vaikeuttavat opiskelijoiden valmistumista

Useat Kioskin lähteet kertovat, että autokoulunopettajien valmistumista hidastaa autokoulujen välinen kova kilpailu. Jotkut autokoulut ovat ehdottomasti kieltäneet, että heidän työntekijänsä eivät saa mennä arvioimaan kilpailevien koulujen opiskelijoita.

– Joillakin paikkakunnilla on veristä kilpailua, sanoo Jyväskylän liikenneopiston Kai Luhtala.

Hämeen ammatti-instituutin Ari-Pekka Niemisen mukaan kyse on yksittäistapauksista.