Grafologit arvioivat sokkona poliitikkojen nimikirjoituksia: Epärealismia, räjähtävyyttä ja sitkeyttä

Päättäjät ovat vääntäneet Kreikkaan liittyviä asioita yötä myöten ja ennemmin tai myöhemmin on allekirjoitusten aika. Viime viikolla otsikoihin asti nousi kreikkalaisten poliitikkojen käsiala, joka jaksoi kummastuttaa ympäri maailmaa. 

Mitä mahtavat tunnettujen poliitikkojen nimikirjoitukset kertoa heistä grafologin silmin? 

Tiedämme toki, että grafologia, eli käsialoista tulkintojen tekeminen, ei ole tieteellisesti vedenpitävää ja alaa kohtaan on paljon kritiikkiä.

Silti Kioski leikitteli ajatuksella ja kysyi kahta grafologia, Tero Aspia ja Anna Hurmalaista, analysoimaan kuuden kansainvälisen poliitikon nimikirjoituksia, jotka ovat olleet mukana Kreikka-neuvotteluissa tavalla tai toisella.

Grafologeille lähetettiin nimikirjoitukset ilman nimenselvennyksiä ja heille kerrottiin, että mukana on kansainvälisiä tunnettuja poliitikkoja. Tällaista jälkeä tuli:

Alexander Stubb – "epärealistista optimismia"

​Suomen valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok).​
​Suomen valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok).​

Tero Asp:

"Käsialan koon pieneneminen paljastaa oveluuden, tinkimistaipumuksen ja sopeutuvuuden, kolmio taas tarpeen ja halun päättää itse omista asioistaan. Nimikirjoituksen nouseva trendi kertoo melkoisesta, osin varsin epärealistisestakin optimismista, huonosti salatusta innostuksesta. Nimikirjoituksen alkuosa, joka vaikuttaisi olevan lähes pelkkää u-kirjainta, viittaa avoimuuteen, mutta mainittujen konstruktioiden kokoonpuristuneisuus kielii varautuneisuudesta, ehkä pinnan alla kaihertavasta ahdistuksesta ja epäuskostakin.. Korkealla lentävä i tai j – pilkku esiintyy kirjoittajilla, joilla on merkittäviä salaisuuksia, henkilöstä joka paljastaa asioita vasta pakon edessä."

Anna Hurmalainen:

"Sulava. Tämä henkilö on vähän kuulotyyppi, eli kuulo on aistina vahva ja esimerkiksi ympäristön melu rasittaa henkilöä. Kuuntelee puhetta tarkkaan ja huomaa vivahde-eroja. Ala-alueen kolmio viittaa pakkojen käyttöön. Vähän uhitteleva, mikä ei välttämättä suoraan henkilöstä näy. Koko nimikirjoitus on hyvin yhtenäinen, joka viittaa systemaattisuuteen. Eli kulkee vähän kuin juna ja pysyy valitsemallaan tiellä. Vaikea muuttaa omia näkemyksiään ja kantaansa. Yläviiva edustaa ihanteita ja aatteellisuutta. Ala-alue on kuitenkin korostunut, eli innostuva mutta jalat maassa oleva periaatteen ihminen."

Juha Sipilä – "henkilöltä voi odottaa pitkää hiljaisuutta"

​Suomen pääministeri Juha Sipilä​ (kesk).​
​Suomen pääministeri Juha Sipilä​ (kesk).​

Tero Asp:

"Ylä ja alasuuntaan pitkä alkukirjain kertoo rajattomasta kunnianhimosta. Alun tartuntaväkänen yhdistettynä lopun rusettimaiseen konstruktioon viestiin liikemiestaipumuksesta ja materiaalisten seikkojen huomioimisesta lähes kaikessa. Henkilöä kiinnostaa sekä henkinen että aineellinen. T-viivan loppukaarre vahvistaa ajattelun taloudellisuutta. Käsiala on vaikeahkosti luettavissa, mikä tavataan tulkita joko vaikeasti aukeavaksi ajatteluksi tai melkoiseksi stressautuneisuudeksi, jotka eivät tietenkään sulje toisiaan pois. Henkilöltä voi odottaa sekä pitkää hiljaisuutta, että aivan yllättäviä vetoja tai siirtoja. Kokonaisuus on kuitenkin aikaansaavan ja tehokkaan ihmisen, katsottiinpa asiaa miltä kannalta tahansa."

Anna Hurmalainen:

"Hetkonen, onko tämä Juha Sipilän? Henkilö on luonteva. Ensimmäisessä sanassa aloitusviiva lähtee kaukaa, joka viittaa harkitsevuuteen. Tietynlaista varovaisuutta. Hankintavaistoa, eli ei ahneutta mutta ymmärrystä esimerkiksi taloudellisuudessa ja keräilyssä. Viistous viittaa kiinnostukseen ulkomaailmaa kohtaan. Kunnianhimoinen ja tasapainoinen."

Alexis Tsipras – "Sissi, joka ei anna periksi"

Kreikan pääministeri Alexis Tsipras.​​​
Kreikan pääministeri Alexis Tsipras.​​​

Tero Asp:

"Kolmioita, päällekkäistä kirjoitusviivaa. Allekirjoitus on sivuiltaan kokoonpuristunut, ja loppuviiva suuntaa oikealle ylös. Aggressiota, päättäväisyyttä, hyökkäävyyttä, mutta myös merkittävää asioiden salaamista. Fanaattisuutta, räjähtävyyttä, mikä ilmenee kirjoituspainon vaihteluna. Vaakasuora kolmio tulkitaan yleisesti uhkaus- ja pakkokeinojen väläyttämiseksi ja kaunaisuudeksi. Ajattelu viimeisen päälle johdonmukaista, vaikeampi kysymys, onko sen taakse kätkeytyvä logiikka oikeaa, oletettavasti ei – ainakaan kaikilta osiltaan. Vaikea ja vaikeaselkoinen neuvottelukumppani."

Anna Hurmalainen:

"Särmikäs, tässä ihmisessä on rohkeutta. Ulkomaailmasta, eli ympäristöstä ja ihmisistä, kiinnostunut. Loppuosan viivan veto vasemmalle viittaa pettyneisyyteen. Kunnianhimoinen ja päämäärähakuinen. Hyvin voimakasta toiminnallisuutta ja kunnianhimoa. Sitkeyttä. Sissi, joka ei anna periksi. Dynaaminen tyyppi. Jos vertaan näitä kaikkia, niin tämä on ehkä säpäköin ja kärkevin. Todennäköisesti ilmaisee itseään hyvin voimakkaasti."

Eukleides Tsakalotos – "luova henkilö"

​Eukleides Tsakalotos toimi Kreikan lainaohjelmien pääneuvottelijana lainoittajien kanssa ja tällä viikolla hänet nimitettiin Kreikan uudeksi valtiovarainministeriksi.​​​
​Eukleides Tsakalotos toimi Kreikan lainaohjelmien pääneuvottelijana lainoittajien kanssa ja tällä viikolla hänet nimitettiin Kreikan uudeksi valtiovarainministeriksi.​​​

Tero Asp:

"Omavaltainen E-kirjainkonstruktio johon liitetty toinen kirjain. Kirjallinen, kulttuurinen yksilö, joka panostaa esiintymisessään ensivaikutelmaan. Luova henkilö, perusasenne optimistinen, mikä näkyy nousevasta lopukkeesta. Taipumusta filosofointiin, kuitenkin niin, että mitä useammin selittää, sitä epäselvemmäksi ja käsittämättömämmäksi ja vaikeammin aukeavaksi asia muuttuu. Tämä lienee sekä tarkoituksellista että seurausta innostumisesta, sekä siitä, että henkilö oikoo mutkat suoriksi ja odottaa kuulijoiden ”hengaavan” tai esittävän pysyvänsä mukana. Tällaisessa on tietysti mukana annos hämäystä. Vaikeasti luettava nimikirjoitus kuuluu henkilöille, joilta ei mielellään kysytä ”tyhmiä”."

Anna Hurmalainen:

"Ikinä en ole törmännyt näin symboliseen allekirjoitukseen. Kun miettii tuota liikerataa, niin hirveästi on pyörivää liikettä ja pitää kauheasti rullata, että henkilö pääsee ikään kuin itsestään ulos. Tietynlaista itsekeskeisyyttä ja omassa egossa pitäytymistä. Veto ylös oikealle voisi olla rohkeutta, mutta sitten se palaakin takaisin alas. Oman navan ympärillä pyörimistä."

Angela Merkel – "kauppamiehen kykyä"

​Saksan liittokansleri Angela Merkel.​
​Saksan liittokansleri Angela Merkel.​

Tero Asp:

"Perussuhtautuminen avointa, vaikka tunne ei vaikuta esiintymisen laatuun. Älyllinen, esiintymisen joviaaliutta, tavoitteet ja päämäärät korkealla. Hallitsee pelkistämisen, kauppamiehen kykyä, huolissaan tulevasta. Isot alkukirjaimet kertovat omanarvon tunnosta, allekirjoituksen aaltomaisuus taas sovittelutaidosta – ja älyllisillä yksilöillä usein havaittavasta mukavuudenhalusta. Kääntämällä allekirjoitus ylösalaisin pysyy yleisvaikutelma miellyttävänä, kuten tasapainoisilla yksilöillä tapaa."

Anna Hurmalainen:

"Nimikirjoitus on pelkistetty ja aika pysty. Tämä henkilö ei ole tunteidensa vietävissä ja pyrkii kriittisyyteen sekä objektiivisuuteen. On hyvä kontrolloimaan itseään. Ensimmäisen sanan voimakas, terävä alakulma paljastaa kärkevyyden. Kärkevyys voisi olla tässä vähän kuin terävä ruoskanisku. Henkilö, joka näyttää lepsummalta mutta on todellisuudessa kova luu. Sulava, luonteva ja miellyttävä."

Jean-Claude Juncker – "viitteitä suojelevuuteen"

Luxemburgilainen EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.​​​​
Luxemburgilainen EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.​​​​

Tero Asp:

"Henkilö on intuitiivinen vaistoihminen, jonka tajunnassa yksityiskohdat hallitsevat kokonaisuuden ja osin loogisuudenkin kustannuksella. Silmiin pistää syvälle ulottuva saalistajan koukku, myös pitkä loppuviiva, joka kertoo syvästä epäluulosta Nimikirjoituksesta paistaa myös suuri kolmio, joka viittaa taipumukseen ja haluun torjua omiin tai ajettaviin asioihin puuttuminen. Ajattelu kokonaisuudessaan hyppelehtivää ja reaktiomallissa/ajankohtaisessa tilanteessa hysteerisväritteisiä sävyjä. Kirjoitusviiva kertoo herkkyydestä, jollaista tavataan vaistoihmisillä ”keskimääräistä” useammin."

Anna Hurmalainen:

"Asettelu on tässä on erikoinen ja jännät kulmamuodot. Henkilö on spontaani. Tilannehuumoria suosiva, joka letkauttaa. Älyllinen purevuus ja ehkä tietyllä tavalla sarkasmiakin, johon liittyy älyllinen ulottuvuus. Ajattelultaan nopea ja dynaaminen tyyppi. Aggressio joka suuntautuu toimintaan, eli haluaa saada aikaan asioita. Viitteitä myös suojelevuuteen, haluaa laittaa suojelevan käden muiden ylle."

"Tunnetilat vaikuttavat nimmariin"

Annetaan lopuksi grafologien vielä selittää, mitä he käsialan tulkinnasta ajattelevat.

– Ihmisen nimikirjoitus ei välttämättä paljasta koko totuutta hänestä. Grafologien, käsialan tutkijoiden keskuudessa tavataan kuitenkin vitsailla, kuinka kukaan tuskin allekirjoittaisi yhtään mitään, jos tietäisi, miten paljon myönteisiä – ja myös kielteisiä persoonallisuuden piirteitä niistä paljastuu. Tässäkin täytyy tietenkin kysyä, kenen kannalta? Kreikkalainen kirjaimisto ja kaunokirjoitusmalli poikkea hiukan omastamme, mutta se ei estä arvioiden tekemistä, sanoo grafologi Tero Asp.

– Kyseessä on kuitenkin vain allekirjoitus, joka oikeastaan edustaa aina roolia ja esiintymistä. Se ihmisen julkinen puoli, sanoo grafologi Anna Hurmalainen ja lisää:

– Täytyy myös muistaa, että nämä käsialanäytteet ovat skannattuja tai valokuvattuja alkuperäisestä. Laatu siis ei ole paras mahdollinen. Ja jokainenhan sen tietää, että tunnetilat myös vaikuttavat nimmariin mutta kyllä siellä aina yhdistyviä piirteitä on.