Feministit myös miesten asialla – ehdottavat esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden lakkauttamista

Luulitko, että feminismi on pelkkä naisasialiike? Tätä käsitystä halutaan nyt muuttaa. Feministit ottavat selkeästi kantaa myös muihin kuin naisten asemaa koskeviin kysymyksiin.

Feministiset vaalit on Naisasialiitto Unionin eduskuntavaaleihin liittyvä hanke, jolla pyritään nostamaan tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä esiin kevään eduskuntavaaleissa. Liike haluaa esimerkiksi lakkauttaa yleisen asevelvollisuuden, sekä löysätä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Toisin sanoen järjestö ottaa kantaa kysymyksiin, jotka koskettavat kaikkia suomalaisia.

Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aro kiistää, että feminismiliike pyrkisi brändäämään itseään uudestaan.

- Me otamme nyt paremmin haltuun sen, mitä feminismi on aina ollutkin. Siinä ei ole kyse pelkästään naisasiasta. On olemassa yhteiskunnallisia rakenteita, jotka syrjäyttävät ihmisiä, ja jotka täytyy ottaa huomioon tasa-arvoa tavoiteltaessa, Aro toteaa.

Feminismissä ei ole kyse pelkästään naisasiasta, Naisasialiitto Unionin  puheenjohtaja Aro toteaa.

- On toki olemassa miesasialiike, joka on sitä mieltä että feminismiä ei ole koskaan kiinnostanut miehet. Mutta olemme me ajaneet näitä asioita jo aiemmin. Esimerkiksi vanhempainvapaiden tasaaminen on kysymys, joka koskee sekä isiä että äitejä.

Tällä hetkellä 42 eduskuntavaaliehdokasta ilmoittaa sivustolla kannattavansa liikeen ajatuksia. Mukana on ehdokkaita lähinnä vihervasemmistosta. Aro odottaa mukaan lisää ehdokkaita ainakin RKP:n riveistä, mutta koko kansan liikettä feministisistä vaaleista tuskin tulee.

- Käytännössä konservatiiviset arvot ovat vastakkaisia sille, että olisimme vapaita niistä rooleista, joihin meitä yritetään laittaa, Aro toteaa.

Ruotsissa feminististä politiikkaa ajaa feministinen puolue. Puolueen johtaja Gudrun Schyman vieraili Suomessa tällä viikolla. Hän on todennut uskovansa, että Suomi seuraa Ruotsin esimerkkiä.

Tässä kuusi konkreettista asiaa, jotka toteuttamalla Suomesta tulisi feministien mielestä tasa-arvoisempi maa:

1. Yleinen asevelvollisuus on lakkautettava

Yleinen asevelvollisuus syrjii suomalaisia sukupuolen perusteella. Asevelvollisuus ei voi olla pakko vain miehille.

2. Suomen on korotettava kiintiöpakolaisten määrää

Tasa-arvon tulee toteutua maailmanlaajuisesti. Maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi on otettava ihmisoikeudet, ei rajojen suojelu ja nationalismi.

3. Kouluihin lisää sukupuolisensitiivisyyttä

Perusajatuksena on se, että kukin saa olla sellainen kuin haluaa. Ruotsissa on jo esimerkki sukupuolineutraalista koulusta. Siellä lapsia ei esimerkiksi kutsuta tytöiksi tai pojiksi, vaan ystäviksi.

4. Sukupuolten moninaisuus huomioitava

Sukupuoli käsitetään yhä usein nais/mies-jaon kautta. Se luo syrjiviä rakenteita. Transihmisten syrjintään pitää tarttua näkyvämmin. Kuntien on tarjottava LHBTIQ-nuorille tukea.

5. Turvakoteja tarvitaan lisää

Turvakotipaikkoja on tarjolla vain viidesosa siitä määrästä, johon kansainväliset sopimukset velvoittavat. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman toteutukseen ei ole ohjattu riittävästi rahaa. Väkivallan vastaisen työn tulee olla valtakunnallista ja kuntien rahoittamaa.

6. Talouspäätöksille pitää tehdä sukupuolivaikutusten arviointi 

Talouspoliittisille päätöksille tulee aina tehdä sukupuolivaikutusten arviointi. On hyväksyttävä, että tasa-arvon edistämiseen tarvitaan rahaa. Esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan radikaali vähentäminen tuo säästöjä yhteiskunnalle. 

Lähde: Feministisetvaalit-sivusto, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aro

Juttua muokattu klo 16.10. Naisasialiitto Unioni halusi täsmentää lausuntoaan feminismin määritelmästä.