Tutkija, lääkäri ja raitistunut alkoholisti: Näin alkoholihaittoja pitäisi vähentää

Kioskin alkoholitrilogian kolmannessa osassa keskitymme ratkaisuihin. Kysyimme kolmelta asiantuntijalta, miten he vähentäisivät alkoholin Suomessa aiheuttamia haittoja.

Tutkijan RATKAISUT 

Antti Maunu on tutkija, joka on tutkinut muun muassa suomalaisten biletystä. Hän työskentelee ehkäisevää päihdetyötä tekevässä Ehyt ry:ssä.

1. Sosiaalisten taitojen opettelu

Maunun mukaan ihmisille pitäisi tarjota sitä, mitä he juomisella tavoittelevat, mutta vähemmän riskialttiissa muodossa. Jokainen tarvitsee rentoutumista ja hyvää oloa, mutta ihmiset voivat kohdata muuallakin kuin lasin äärellä. Tähän tarvitaan sosiaalisia taitoja.

Jos sosiaalisia taitoja opetettaisiin yhtä pontevasti kuin luku- ja laskutaitoja, monet asiat olisivat paremmin.

Maunun mukaan ei ole välttämättä tarpeen keskittyä vain alkoholiin tai sen näkyviin seurauksiin, vaan juomisen näkymättömiin syihin. Maunu korostaa, että tässä kouluja ja oppilaitoksia ei ole tässä hyödynnetty tarpeeksi.

– Jos sosiaalisia taitoja opetettaisiin yhtä pontevasti kuin luku- ja laskutaitoja, monet asiat olisivat paremmin, Maunu sanoo.

2. Ymmärryksen lisääminen juomisen syistä

Myös alkoholivalistuksen tai päihdekasvatuksen pitää keskittyä juomisen sosiaalisiin ja emotionaalisiin puoliin – siis myös juomisen näkymättömiin syihin eikä vain näkyviin seurauksiin.

– Jos saadaan lisättyä ihmisten ymmärrystä  juomisen eletyistä ja koetuista syistä, se antaa kaikille paremmat valmiudet muuttaa itse omaa käyttäytymistä niin henkilökohtaisesti kuin koko kulttuurin tasolla, Maunu kertoo.

3. Liikennesäännöt alkoholinkäyttöön

Maunun mukaan niin kauan kuin eletään epätäydellisessä maailmassa eli ihmiset käyttävät alkoholia omaehtoisesti tavalla, josta koituu joka vuosi miljardien haittoja, tarvitaan järkevää säätelypolitiikkaa – eräänlaiset alkoholinkäytön nopeusrajoitukset tai liikennesäännöt.

On helpompaa ostaa 6-pack kaljaa kuin vastaanottaa postipaketti. 

– Suomi on alkoholin saatavuuden osalta varsin liberaali maa. On helpompaa ostaa 6-pack kaljaa kuin vastaanottaa postipaketti. Tämä näkyy kulutustilastoissa ja sitä kautta haitoissa, sanoo Maunu.

Lääkärin RATKAISUT

Kaarlo Simojoki on A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri.

1. Juomakulttuurin muuttaminen

Simojoki uskoo että juomakulttuurin muutos vähentäisi alkoholista aiheutuvia haittoja. 

– Alkoholi kuuluu tiiviisti sosiaaliseen elämäämme ja sitä käytetään niin suruun kuin iloonkin. Vaikka nuoret juovat vähemmän, aikuisena juominen on jopa humalahakuisempaa kuin aiemmilla sukupolvilla, Simojoki muistuttaa.

Pitäisi ymmärtää se, että jotta olisi hauskaa ei tarvitse aina juoda.

– Pitäisi ymmärtää se, että jotta olisi hauskaa ei tarvitse aina juoda, Simojoki sanoo.

2.  Valistuksen tehokkaampi kohdentaminen

Simojoen mukaan alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä tulee räätälöidä enemmän. Nuorille tulee välittää tietoa eri tavalla kuin vanhemmille.

Pelottelun aika alkoholivalistuksessa on ohi.

– Pelottelun aika alkoholivalistuksessa on ohi, Simojoki sanoo.

Simojoki uskoo, että ihmiset osaavat tehdä oikeita ratkaisuja, kun tietoa on riittävästi. 

– Valistuksen pitää koskettaa niin nuoria kuin aikuisiakin.

3. Yhteiskunnan tasa-arvoisuuden lisääminen

Simojoen mukaan nuorille pitää tarjota paikka ja tulevaisuus yhteiskunnassa.

– Mitä tasa-arvoisempi, eheämpi yhteiskunta meillä on, sitä vähemmän sijaa on päihdeongelmien syntymiselle, sanoo Simojoki.

Raitistuneen alkoholistin RATKAISUT

Mika Arramies on raitistunut alkoholisti. Hän on kirjoittanut kirjan alkoholismista toipumisesta ja työskentelee Avominne-päihdeklinikan toiminnanjohtajana.

1. Tietouden levittäminen alkoholismista sairautena

Arramiehen mukaan on tärkeää ymmärtää, että alkoholismi on periytyvä, etenevä keskushermostollinen sairaus. Tämä auttaa myös puuttumaan ajoissa ongelmiin. Arramies korostaa, että myös alkoholistin itsensä on hyvä ymmärtää, että hän on sairas, ei paha ihminen.

On olennaista ymmärtää, että alkoholisti ei ole selkärangaton, vaan sairas.

– On olennaista ymmärtää, että alkoholisti ei ole selkärangaton, vaan sairas, joka tarvitsee apua ja ohjausta, Arramies sanoo.

2. Alkoholistien hoitoon ohjauksen parantaminen

Arramiehen mukaan alkoholistit pitäisi entistä paremmin osata ohjata laadukkaisiin, tuloksekkaisiin hoitoihin.

– Vain tuloksella on merkitys alkoholismin hoidossa.

3. Päihdehoitojen laatukriteerien yhtenäistäminen

Arramiehen mukaan päihderiippuvuussairauksien hoidoissa pitäisi olla yhteneväiset laatukriteerit.

– Ihmisten on saatava parempaa apua. Alkoholismi on tappava sairaus, mutta jostain syystä Suomeen ei ole luotu sellaisia hoitojärjestelmiä kuin esimerkiksi Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa, sanoo Arramies.

Alkoholismi on perhesairaus. Läheisen elämä on ihan yhtä tärkeä kuin alkoholistin elämä.

Arramies korostaa, että myös alkoholistin läheiset on aina otettava mukaan hoitoprosessiin.

– Alkoholismi on perhesairaus. Läheisen elämä on ihan yhtä tärkeä kuin alkoholistin elämä, sanoo Arramies.

​

MITEN ALKOHOLI EI OLISI SUOMALAISILLE ENÄÄ ONGELMA?

Viimeinen osa Kioskin ALKOHOLITRILOGIAsta nähdään torstaina 9. huhtikuuta. Kioskin alkoholitrilogian Ensimmäisessä osassa 20. maaliskuuta keskityimme viinan iloihin, torstaina 26. maaliskuuta puhuimme alkoholin haitoista. 

  1. VIINAN ILOT - perjantai 20.3. Vieraina muusikko-näyttelijä Roope Salminen, viiniasiantuntija Arto Koskelo, alkoholitutkija Esa Österberg ja biletystutkija Antti Maunu sekä humalassa toisensa löytänyt pariskunta.
  2. ALKOHOLIN HAITAT - torstai 26.3. Vieraina alkoholitutkija Esa Österberg, läheistensä alkoholin käytöstä kärsineitä ihmisiä ja näyttelijä Juha Hippi, joka esittää osia alkoholia käsittelevästä monologistaan Tippa.
  3. RATKAISUT - torstai 9.4. Yle TV2 klo 19.30 Vieraina biletystutkija Antti Maunu, A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki ja raitistunut alkoholisti Mika Arramies.